Heeft u een vraag over ons bedrijf in Amsterdam? Misschien is uw vraag al eens eerder gesteld en vindt u deze bij de veelgestelde vragen hieronder.

Ziet of hoort u iets op ons terrein wat niet kan wachten? Bel ons dan op 
020-6347 999. 

Staat uw vraag er niet bij? Stelt u deze dan via het contactformulier.  

Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het aanbieden van producten en diensten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de toegevoegde waarde van Ketjen katalysatoren?

Katalysatoren zijn onmisbare hulpstoffen in de chemie. Zonder katalysatoren kunnen veel producten die we dagelijks gebruiken niet gemaakt worden. Onze katalysatoren worden over de hele wereld gebruikt door olie-raffinaderijen om schonere brandstoffen te maken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de nieuwe Euro emissienormen voor nieuwe voertuigen met de nieuwste brandstoffen worden gehaald. De bestaande katalysatoren zijn belangrijk zo lang de wereld nog afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen voor transport. Hiermee kan dit een stuk milieuvriendelijker worden gedaan. Daarnaast werken we steeds vaker aan katalysatoren voor de toekomstige productie van alternatieve, groene brandstoffen.

Welke stoffen gebruikt Ketjen in haar productie?

Het maken van katalysatoren is een vrij eenvoudig proces. De belangrijkste grondstoffen die we gebruiken, zijn zand, bauxiet (aluminiumerts) en sterke zuren en basen zoals zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur en natronloog. Grondstoffen, tussen- en eindproducten zijn niet brandbaar of explosief.  
De zouten die we gebruiken bij het maken van een deel van onze katalysatoren zorgen er wel voor dat dit een product is dat schadelijk is voor in het water levende organismen.

Wat zijn de ‘wolken’ die uit één van jullie fabrieken komen?

Bij het maken van één van onze katalysatoren drogen we een slurrie (vaste stof op basis van onze grondstoffen in water) met hete lucht in zogenaamde droogtorens. De restwarmte van het droogproces winnen we daarna terug en hiermee verwarmen we koud water. Het opgewarmde, warme water gebruiken we vervolgens weer in het proces. De afgekoelde (schone) lucht  verlaat de (houten) warmteterugwinningstorens in de vorm van condenswolken. Dit heeft ons de bijnaam ‘wolkenfabriek’ gegeven.

Hoe zorgen jullie er voor dat jullie processen veilig zijn?

De gevaarlijke stoffen waar wij mee werken, blijven binnen de installaties. Wij hebben gekeken of er situaties kunnen ontstaan waarbij gevaarlijke stoffen toch buiten de installaties kunnen komen. Voor deze mogelijke situaties hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niet kan gebeuren. Elke vijf jaar of als er iets verandert in ons proces bekijken we dit opnieuw en nemen we als het nodig is extra maatregelen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie veilig werken?

Wij willen elk ongeval voorkomen. Daarom hebben wij hoge veiligheidsstandaarden en zijn wij ons ervan bewust dat we veilig moeten werken. Als we het werk niet veilig voor onszelf of het milieu kunnen doen, dan werken we niet (verder) en zoeken naar een oplossing om het werk wel veilig uit te voeren. Al onze medewerkers volgen een uitgebreid veiligheidstrainingsprogramma. Daarnaast trainen wij onze medewerkers in het herkennen van onveilige handelingen en situaties en het met elkaar bespreken van oplossingen voor deze situaties.

Hoe is de bedrijfsnoodorganisatie van Ketjen georganiseerd?

We hebben een bedrijfsnoodorganisatie die is getraind en de juiste materialen heeft om op te treden bij incidenten waarbij per ongeluk chemische stoffen vrijkomen. Alle medewerkers van de bedrijfsnoodorganisatie volgen elk jaar trainingen en elk jaar oefenen we verschillende situaties die voor kunnen komen. Hier is een meerjaren trainingsplan voor. Regelmatig doen we grote en uitgebreide oefeningen met hulpdiensten van de overheid.

Welke plannen heeft Ketjen voor het verlagen van haar CO₂-uitstoot?

Om mee te kunnen werken aan het Klimaatakkoord en de klimaatdoelstellingen hebben wij een plan om tot 2030 ons energieverbruik en CO₂-uitstoot te verlagen. Dit doen we door hergebruik van warmte, elektrificatie en de inzet van nieuwe technologieën die minder energie gebruiken. Wij investeren veel geld in de ombouw en nieuwbouw van onze processen. We winnen al warmte terug uit de processen, gebruiken minder water en dus minder warmte bij de droogprocessen en we bouwden een ketelhuis dichterbij de fabrieken om stoom op te wekken. Ook kijken we of we aardgas dat overblijft uiteindelijk kunnen vervangen door groen gas en/of waterstof.

Welke rol heeft ketjen bij de verduurzaming van olie-raffinage en chemie?

Om te kunnen verduurzamen moeten de raffinage en chemie groene brandstoffen en circulaire chemische producten gaan maken. Wij willen hier aan meewerken door katalysatoren te maken die hiervoor nodig zijn. Wij leveren nu al katalysatoren voor het maken van biobrandstoffen.

Welke vergunningen hebben jullie nodig om het milieu te beschermen?

Voor het maken van katalysatoren zijn verschillende vergunningen nodig om het milieu te beschermen: een watervergunning en een omgevingsvergunning. Deze krijg je alleen als je kunt laten zien als bedrijf dat je de best beschikbare technieken gebruikt om zo weinig mogelijk stoffen (emissies) uit te stoten. Deze technieken zijn voorgeschreven in Europese regelgeving. In 2017 en 2018 zijn onze watervergunning en omgevingsvergunning vernieuwd en opnieuw aan ons verleend.