Privacy Beleid

Datum van laatste herziening: 09.08.20

Verkorte versie

Bij Albemarle nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie over uw persoonlijke of materiële omstandigheden die gebruikt kan worden om u of andere personen te identificeren. Dit omvat doorgaans informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum, maar kan ook informatie bevatten zoals uw IP-adres, het type van uw browser of websites die u hebt bezocht voordat u onze website bezocht. We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze website af te stemmen op uw interesses en om uw gebruikerservaring te verbeteren, om te reageren op uw contactverzoeken en om sollicitaties te evalueren die u indient via ons online wervingsproces. Met uw toestemming gebruiken we cookies voor targeting- en prestatiedoeleinden.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, lees dan de uitgebreide versie van ons Privacybeleid hieronder. Als u meer informatie wilt over de cookies die we op onze website gebruiken, lees dan ons Cookiebeleid.

Uitgebreide versie

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") beschrijft hoe Albemarle Corporation ("Albemarle" of "wij" of "ons") Persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld via onze website, www.albemarle.com ("Website"). We verwijzen naar bezoekers van onze website als gebruikers ("gebruikers").

INHOUDSOPGAVE

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
 2. WIE IS DE DATA PROTECTION OFFICER VAN ALBEMARLE?
 3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ALBEMARLE UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Persoonlijke gegevens die we verwerken wanneer u op onze website surft
  2. Persoonlijke gegevens die we verwerken wanneer u contact met ons opneemt
  3. Persoonsgegevens die we verwerken in ons online wervingsproces
 4. HOE GEEFT ALBEMARLE INFORMATIE DOOR?
 5. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HEEFT ALBEMARLE UITGEVOERD?
 6. WAT GEBEURT ER ALS EEN KIND DE WEBSITE GEBRUIKT?
 7. GEBRUIKT ALBEMARLE COOKIES?
 8. HOE KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD?
 9. WAT ZIJN UW WETTELIJKE RECHTEN?
 10. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN?
   

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Albemarle Corporation is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op de website.

2. WIE IS DE DATA PROTECTION OFFICER VAN ALBEMARLE?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: [email protected].

Onze vertegenwoordiger in de EU is:

Albemarle Finance Company BV
Nieuwendammerkade 1
1022AB Amsterdam, Nederland.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ALBEMARLE UW PERSOONSGEGEVENS?

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie over uw persoonlijke of materiële omstandigheden die gebruikt kan worden om u of andere personen te identificeren. Op deze Website verwerken wij Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(A) PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN WANNEER U OP ONZE WEBSITE SURFT

Persoonlijke gegevens die we verwerken
Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens: Het type browser, websites die u bezocht voordat u onze Website bezocht, links waarop u klikt, IP-adres en andere informatie die door cookies wordt verwerkt.

Doel voor de verwerking van persoonlijke gegevens
We gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze website af te stemmen op uw interesses. Bekijk ook ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Opslagperiode
Raadpleeg Sectie 4 van het Cookiebeleid (“Welke specifieke cookies gebruikt Albemarle?”) voor meer informatie over de bewaartermijnen voor elke cookie.

Wettelijke rechtvaardiging voor verwerking
Uw toestemming.

Aanvullende opmerkingen
U kunt onze website altijd bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Hiervoor moet u het gebruik van cookies hebben gedeactiveerd.

(B) PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Persoonlijke gegevens die we verwerken
Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, organisatie, telefoonnummer, land, informatie over uw verzoek en alle andere informatie die u ons verstrekt.

Doel voor de verwerking van persoonlijke gegevens
We verwerken uw Persoonsgegevens om te reageren op uw contactvragen en om u de door u gevraagde diensten en/of klantenondersteuning te bieden.

Opslagperiode
We slaan uw Persoonsgegevens slechts zo lang op als nodig is om uw contactverzoek af te handelen, en anderszins alleen te verwerken om te voldoen aan enige wettelijke verplichting om kopieën te bewaren of om juridische claims in te dienen of hiertegen te verdedigen.

Wettelijke rechtvaardiging voor verwerking
Uitvoering van het contract met u (het vervullen van uw contactverzoek).

(C) PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERWERKEN IN ONS ONLINE WERVINGSPROCES

Persoonlijke gegevens die we verwerken
We verwerken we de volgende Persoonsgegevens voor dit doel: naam, titel, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, militaire gegevens, immigrantenstatus, lidmaatschappen, academisch curriculum, beroepskwalificaties, professionele ervaring, lidmaatschap van professionele organisaties, informatie over uw huidige dienstverband, wervingsdatum en -methode, referenties, eerder dienstverband, raciale of etnische gegevens en foto's.

Doel voor de verwerking van persoonlijke gegevens
We verwerken uw persoonlijke gegevens om uw sollicitatie te evalueren.

Opslagperiode
We verwijderen Persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten zes maanden nadat het wervingsproces is afgerond, en verwerken ze verder alleen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting om kopieën te bewaren.

Wettelijke rechtvaardiging voor verwerking
Gerechtvaardigde belangen (de aanvraag van de aanvrager evalueren en overwegen) of toestemming (voor speciale categorieën van persoonlijke gegevens).

4. HOE GEEFT ALBEMARLE INFORMATIE DOOR?

Albemarle zal uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken zoals beschreven in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze dochterondernemingen van de Albemarle Group indien nodig om contact met u op te nemen, u de gevraagde diensten te verlenen of voor administratieve doeleinden. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe serviceproviders, inclusief maar niet beperkt tot adviseurs, adverteerders, analyseproviders en investeerders, met het doel onze activiteiten uit te voeren en u op maat gemaakte inhoud te bieden. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en verwerkersovereenkomsten gesloten, indien vereist door de toepasselijke wetgeving. De juridische rechtvaardiging voor de doorgifte zijn gerechtvaardigde belangen (uitvoeren van onze diensten, gebruik maken van experts om onze diensten te verlenen).

Albemarle zal uw Persoonsgegevens alleen bekendmaken aan andere gegevensbeheerders die de Persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken, indien nodig en toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Albemarle kan uw Persoonsgegevens aan derden bekendmaken wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is en om vermoedelijke of feitelijke onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot fraude en situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, of aan autoriteiten of wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om externe audits te ondersteunen.

Sommige van de ontvangers van uw hierboven vermelde Persoonsgegevens bevinden zich mogelijk in landen buiten de EU/EER die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden met betrekking tot Persoonsgegevens zoals vereist in de EU/EER en waar er geen adequaatheidsbesluit is door de Europese Commissie. In dat geval zorgt Albemarle voor een passend niveau van gegevensbescherming door middel van passende waarborgen, bijvoorbeeld EU-modelclausules of BCR-certificering.

5. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HEEFT ALBEMARLE GETROFFEN?

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang.

6. WAT GEBEURT ER ALS EEN KIND DE WEBSITE GEBRUIKT?

We verzamelen of bewaren niet bewust Persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar, tenzij of behalve zoals toegestaan door de wet. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens hebben ontvangen van iemand onder de 16, zal Albemarle redelijke inspanningen leveren om die Persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen

7. GEBRUIKT ALBEMARLE COOKIES?

Albemarle gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën op de website die uw persoonlijke gegevens verwerken. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid of Sectie 3 van dit Privacybeleid.

8. HOE KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Albemarle kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in het privacybeleid van Albemarle worden hier weergegeven en de datum van nieuwe versies wordt bovenaan dit privacybeleid geplaatst. Alle wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid zullen op deze website worden gecommuniceerd. Waar de taal op de website in tegenspraak is met de inhoud van dit privacybeleid, prevaleert de Engelstalige versie.

9. WAT ZIJN UW WETTELIJKE RECHTEN?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Albemarle. U kunt hiervoor de volgende verzoeken indienen:

 1. Verzoek om toegang tot de Persoonsgegevens die we over u verwerken
 2. Verzoek om rectificatie van uw persoonlijke gegevens
 3. Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 4. Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 5. Verzoek om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat (recht op gegevensportabiliteit)
 6. Elke toestemming intrekken.

Recht op bezwaar
Onder bepaalde vereisten kunt u bezwaar maken tegen bepaalde Verwerkingsactiviteiten, waaronder Verwerking voor direct marketing (zoals het ontvangen van commerciële e-mails van ons).

Stuur uw bezwaar naar: [email protected].

Voor meer informatie over uw rechten en de vereisten ervan, raadpleegt u de informatie van de EU-Commissie op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens

Richt al uw verzoeken om uw bovenstaande rechten uit te oefenen aan: [email protected].

U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken om uw verzoek in te dienen door "Data Privacy Enquiry" te kiezen in het veld "Waarover neemt u contact met ons op?".

10. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN?

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, stuur dan een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

of neem contact met ons op via:

Albemarle Corporation
4250 Congress Street, Suite 900
Charlotte, NC 28209
Ter attentie van: General Counsel