Katalysatoren voor slimmere verwerking van olie

In olie-raffinaderijen worden uit ruwe olie nuttige producten als benzine, diesel, kerosine, stookolie en grondstoffen voor de chemische industrie gehaald. Hiervoor is een stof nodig die daarbij kan helpen; een katalysator. Door onze katalysatoren te gebruiken, kunnen de producten bij veel lagere temperaturen uit de ruwe olie worden gehaald. Dat bespaart energie. De katalysator zorgt er ook voor dat er meer nuttige producten uit de ruwe olie kunnen worden gehaald. 

De katalysator die we hiervoor maken, noemen we Fluid Catalytic Cracking Catalyst, oftewel FCC-katalysator. Deze is gemaakt van zand, bauxiet (aluminiumerts) en klei. We maken de FCC-katalysator door deze ingrediënten in water te mengen. Het mengsel drogen we in een droogtoren. Het resultaat is een fijn poeder dat nog het meest lijkt op fijn, wit strandzand. Dit leveren we aan klanten wereldwijd, zodat zij olie op een energiezuinigere en verantwoorde manier kunnen verwerken tot brandstoffen.

Katalysatoren voor schonere brandstof

Onze Hydro Processing (HPC) katalysatoren worden gebruikt om zwavel en stikstof te verwijderen uit de brandstoffen voor voertuigen zoals auto’s en vrachtwagens. Auto’s stoten met deze schonere brandstoffen minder milieuschadelijke stoffen en fijnstof uit. 

De basisingrediënten voor onze HPC-katalysator zijn zand en bauxiet (aluminiumerts). We mengen deze stoffen met een metaalzoutoplossing. Daarna drogen en bakken we het product. Het resultaat is een katalysator die eruitziet als kleine kleurige stukjes spaghetti. Onze katalysatoren worden wereldwijd gebruikt om schonere brandstoffen te maken.

Katalysatoren voor andere chemische processen

Wij maken ook verschillende katalysatoren op recept voor (bio)raffinage en chemie. Bijvoorbeeld voor de productie van bio-brandstoffen zoals biodiesel en bio-kerosine.

Continu verbeteren van onze katalysatoren

Wij werken continu aan het ontwikkelen van katalysatoren waarmee schonere brandstoffen kunnen worden gemaakt en steeds lagere emissienormen kunnen worden gehaald. De bestaande katalysatoren voor brandstoffen als benzine en diesel zijn belangrijk zo lang de wereld nog afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen voor transport. Hiermee kan dit een stuk milieuvriendelijker worden gedaan. Daarnaast werken we aan katalysatoren voor de toekomstige productie van alternatieve, groene brandstoffen, zodat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn.