Duurzaamheid is het uitgangspunt bij alles wat we doen en voor iedereen om ons heen: onze medewerkers, de samenleving, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Onze inzet voor duurzaamheid gaat verder dan (milieu)veilig werken en het beheersen van kosten. We willen ook bijdragen aan een betere wereld voor de generaties die nu leven, maar voor ook de generaties van de toekomst. Voor ons gaat duurzaamheid daarnaast over het continu verbeteren, het reageren op nieuwe uitdagingen en situaties en het inzetten van innovatie in een wereld die steeds verandert. Hiervoor werken we aan vier thema’s.
 

Natuurlijke hulpbronnen

Verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van schaarse grond- en hulpstoffen zoals water en energie

Wij werken continu aan het ontwikkelen van betere katalysatoren waarmee de steeds lagere (Euro) emissienormen kunnen worden gehaald. De bestaande katalysatoren zijn belangrijk zo lang de wereld nog afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen voor transport. Daarnaast werken we aan katalysatoren voor de toekomstige productie van alternatieve, groene brandstoffen, zodat er minder fossiele brandstoen nodig zijn. 

Bij het maken van katalysatoren gebruiken wij veel water van drinkwaterkwaliteit. Al vanaf de jaren ’90 gebruiken we hiervoor geen drinkwater, maar zelf gezuiverd water uit het IJ.

Mensen

Wij zijn een inclusieve en diverse werkplek met aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn, respect en ontwikkeling van talent

Onze mensen maken ons succesvol. Iedereen mag er zijn en betrekken we met zijn, haar of diens kwaliteiten. Op verschillende manieren helpen wij onze medewerkers om hun werk goed te kunnen (blijven) doen, hier plezier in te hebben en een goede verdeling te hebben tussen werk en privé.  

Onze manier van werken en aandacht voor veiligheid maakt ons tot één van de veiligste bedrijven in de chemische industrie. We hebben een uitgebreid trainingsprogramma voor iedere medewerker. Daarnaast zijn meer dan 45 collega’s opgeleid tot operationeel veiligheidskundige. Zij promoten veilig werken in onze fabrieken.  

Wij werken mee aan het onderwijsprogramma MyTec van het ROC Nova College. Dat bereidt jonge mensen voor op een technische carrière in de (proces)industrie. Wij zijn daarnaast een officieel leerbedrijf. Dat betekent dat studenten bij ons stage kunnen lopen op verschillende vakgebieden zoals ICT, scheikunde, techniek en procesindustrie. Ook helpen wij hen aan werkervaring en ondersteuning bij de start van hun loopbaan.

Klimaat en milieu

Zorg voor klimaat en milieu

Bij het maken van katalysatoren gebruiken we veel energie. Bijdragen aan het Klimaatakkoord vinden wij logisch, daarom hebben wij een plan gemaakt om tot 2030 ons energieverbruik en onze CO₂ – uitstoot te verlagen. Dit doen we door hergebruik van warmte, elektrificatie en de inzet van nieuwe technologiën die minder energie gebruiken en waarbij we minder stoffen uitstoten. Wij investeren veel geld in de ombouw en nieuwbouw van onze processen. We winnen al warmte terug uit de processen, gebruiken minder water en dus minder energie bij onze droogprocessen en we bouwden een nieuw modern ketelhuis dichter bij onze fabrieken zodat we efficiënter warmte kunnen opwekken en gebruiken. Ook kijken we of we uiteindelijk aardgas kunnen vervangen door groen gas en/of waterstof.

DUURZAAM BEDRIJFSMODEL

Werken vanuit kernwaarden

Wij vinden het belangrijk om op een goede manier om te gaan met iedereen waar wij mee of voor werken. Daarom werken wij volgens zes kernwaarden: zorgzaamheid, nieuwsgierigheid, moed, samenwerking, bescheidenheid, intregriteit en transparantie. Onze gedragscode is een openbare verklaring van wat wij van onze medewerkers verwachten tijdens het werk en sluit aan bij onze kernwaarden.

Zorg

We handelen moedig om het welzijn en de veerkracht van onze gemeenschappen en het milieu te verbeteren.

Samenwerking

We werken samen en brengen onze diversiteit aan gedachten en ervaringen samen om tot betere oplossingen te komen.

Verantwoordelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor wat belangrijk is voor onze gemeenschappen en leveren op verantwoorde wijze resultaten.

Nieuwsgierigheid

We leren continu en voelen ons op ons gemak bij het nemen van weloverwogen risico’s om te innoveren.

Bescheidenheid

We delen de eer en waarderen de ideeën van anderen omdat we samen doelen bereiken.

Integriteit

We doen wat we zeggen met eerlijkheid en transparantie in het belang van iedereen.