Ons bedrijf ligt aan het IJ in Amsterdam-Noord. De gemeente Amsterdam keurde in 2020 plannen goed om in het naast ons gelegen Hamerkwartier een nieuwe woon-werkomgeving te bouwen met ongeveer 6.500 appartementen in hoog-, middenen laagbouw. Wij begrijpen dat het nodig is om woningen te bouwen en het is goed om het Hamerkwartier hiervoor te gebruiken, maar niet te dicht bij ons terrein. Wij hebben hierover overleg met de gemeente en delen graag onze visie over hoe het ook, en beter, kan.

Overlast voorkomen om prettig te kunnen wonen

Wij willen dat onze buren een veilige en prettige woonomgeving hebben en houden. Zonder dat zij last hebben van ons werk door bijvoorbeeld een korte periode met geluidsoverlast door een technische storing of minder zicht door watercondenswolken. Dit zou vooral kunnen gelden voor buren die vlakbij ons terrein in een hoge woontoren gaan wonen. Daarnaast gaan wij de komende jaren onze fabrieken ombouwen en nieuwe installaties bijbouwen om duurzamer te kunnen werken. Dit kan overlast geven voor de directe omgeving. Hier is geen rekening mee gehouden in de plannen voor het Hamerkwartier.

Groenstrook tussen ons bedrijf en de woningen

Om mee te denken hoe het ook, of beter, kan, hebben wij een visie op het Hamerkwartier gemaakt. Wij stellen voor om geen of heel weinig (hoge) woontorens te bouwen direct naast ons terrein. Daarnaast stellen wij voor om de groene IJ-oever boulevard die in de plannen staat door te laten lopen langs ons terrein tot aan het Vliegenbos. Zo ontstaat een aaneengesloten groenstrook met fiets- en voetpaden die een natuurlijke en aantrekkelijke scheiding is tussen woningen en ons bedrijf én zorgt voor biodiversiteit.

Bijdragen aan de Amsterdamse duurzaamheidsagenda

Wij zien ook mogelijkheden om de gemeente te helpen met de Amsterdamse duurzaamheidsagenda. Wij kunnen bijvoorbeeld onze restwarmte leveren voor de verwarming van de nieuwe woningen en zien mogelijkheden voor meer transport van en naar onze locatie over het water.

Blijf op de hoogte via onze nieuwspagina

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over het Hamerkwartier? Bekijk dan regelmatig onze nieuwspagina.